lauantai 26. syyskuuta 2009

JKL: Tiedote

Jyväskylän valtausoikeudenkäynnissä hämmennystä ja epätietoisuutta - tuomio tulee lokakuussa

Kerron tässä yleisluontoisesti oikeudenkäynnin kulusta Jyväskylän käräjäoikeudesta. Tukimielenosoituksista ja valtauksen ideologiasta on kirjoitettu jo paljon, joten pitäydyn oikeudenkäynnin puheenvuorojen referoinnissa.
22. ja 23. syyskuuta Polaarin valtaus eteni oikeudenkäyntiin asti. Meistä 21 syytetystä paikalla oli 18 asianajajineen. Yksi syytetyistä oli kuollut ja kahta ei kyetty tavoittamaan. Lisäksi oikeudenkäynnissä olivat läsnä Jyväskylän yliopisto ja Senaatti-kiinteistöt, sekä todistajina yksi arkkitehti ja neljä häätöön osallistunutta poliisia.
Syyttäjä vaati kaikille meille 18 syytetylle tuomiota törkeästä vahingonteosta ja hallinnan loukkauksesta. Perusteena olivat läsnäolo kiinteistössä ja kiinteistön ja sen kalusteiden maalipintojen vauriot. Lisäksi useimmille vaadittiin tuomiota niskoittelusta ja muutamalle haitanteosta virkamiehelle. Noin 30 500 euron vahingonkorvauksia syyttäjä vaati yhteisvastuullisesti maksettavaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että meistä pääosin opiskelijoista koostuvasta syytettyjen joukosta työssäkäyvät joutuisivat pulittamaan näitä korvauksia muidenkin edestä.
Syyttäjä väitti lehdistölle haastatteluja antaneiden kolmen henkilön olevan valtausoperaation johtajia ja siten erityisessä vastuussa. Raskauttavina tekijöinä hän piti myös mm. sitä, että yhdellä syytetyllä oli ollut tietokone mukanaan, ja sitä, että toisella oli mukanaan keittolevy. Yhden syytetyn kohdalla pudonneen avaimen tavoittelu oli tulkittu niskoitteluksi.
Puolustuksen asianajajat ja syytetyt olivat pitkälti konsensuksessa. Puolustusasianajajat tähdensivät, että koska Polaari on ollut tyhjillään vuodesta 2006, alle vuorokauden kestäneestä valtauksesta oli vain vähäistä haittaa, jolloin se ei täytä hallinnan loukkauksen tunnusmerkkejä. Mitä tulee vahingontekoon, korvausvaatimuksia pidettiin ennenaikaisina (koska esimerkiksi kuitteja siivousoperaatiosta tai uusien kalusteiden hankinnasta ei ollut esittää) ja ylimitoitettuna. Lisäksi puolustuksen mukaan valtauksella ei ollut yhteistä päätöstä seinien maalaamisesta, joten yhteisvastuullisuuskin olisi aiheetonta. Puolustus oli sitä mieltä, ettei vahingontekoa voida missään nimessä pitää törkeänä. Tuotiin esille myös, että koska talo ollaan joko purkamassa tai kunnostamassa perusteellisesti, mitään korvattavaa vahinkoa ei ole tapahtunut.
Kukaan syytetyistä ei myöntänyt osallistuneensa seinien maalaamiseen. Yksi, erittäin hermostuneelta vaikuttanut syytetty joka oli sanojensa mukaan ehtinyt viettää talolla vain pari tuntia, antoi epämääräisiä lausuntoja koskien seinien maalaamista. Muut syytetyt eivät olleet nähneet kenenkään maalaavan seiniä. Korostettiin, että väen vaihtuvuus talolla oli ollut suurta. Koska kesti kauan ennen kuin talossa rikki ollut ikkuna korjattiin, eikä talolla myöskään ollut vartiointia valtauksen ja kuntotarkistuksen välillä, valtauksen jälkeenkin on saatettu maalata.
Erikoinen piirre oli niskoitteluun liittyvä seikka: syytetyt olivat yksimielisiä siitä, etteivät olleet kuulleet poliisin poistumiskäskyä. Todistajina olleet rivikytät kertoivat kuulleensa, että joku heidän esimiehistään oli neuvotellut puhelimitse valtaajien edustajan kanssa, joka oli sanonut, etteivät valtaajat aio poistua vapaaehtoisesti. Kukaan ei kuitenkaan osannut sanoa, kuka näitä neuvotteluja oli käynyt ja kenen kanssa, tai oliko neuvotteluja ylipäätään tosiasiassa käyty kenenkään valtaajan kanssa. Syytetyillä ei ollut tietoa, että kukaan talolta olisi käynyt poliisin kanssa puhelinneuvotteluja. Todistajina olleet poliisit kertoivat, ettei heillä ollut operaatiossa mukanaan kovaäänistä tai megafonia.
Senaatti-kiinteistöjen edustajan lausunto oli erikoisen mielenkiintoinen. Heitä edustamaan oli valittu henkilö, jonka vastuualueeseen Polaari-rakennus ei kuulunut, ja tämä mies väittikin kiinteistön olevan kaksikerroksinen. Todellisuudessa kerroksia on kolme. Pyydettäessä täsmennystä suuriin vahingonkorvausvaatimuksiin hän kertoi niiden perustuvan neliömäärään, muttei osannut edes arviolta sanoa, monestako neliöstä oli kyse. Hän myös paljasti, ettei kiinteistöön tehdyssä kuntotarkastuksessa ollut selvinnyt sisäilmaongelmien syytä, minkä vuoksi hänen mukaansa on mahdollista, ettei kiinteistöä koskaan voida ottaa uudelleen käyttöön. Senaatti-kiinteistöt onkin todistajana olleen arkkitehdin lausunnon mukaan ilmaissut halukkuutensa purkaa Polaari ja rakentaa tilalle uudisrakennuksen. Kampusalueen suojelukaavamuutos on käsittelyssä paraikaa, ja kaavan mahdollisesta muutoksesta riippuu Polaarin kohtalo.
Pääasiassa olimme oikeudenkäynnissä rauhallisin mielin, vaikka oikeudenkäyntien kestäessä kuuteen-seitsemään saakka mahat kurnivatkin. Syytettyjen puheenvuorojen perusteella syntyi kuva, että koko oikeusfarssissa oli kyse Jyväskylän poliisin virkavirheistä lähteneestä väärinkäsitysten ketjusta. Paikalla olleiden neljän poliisin hämmentyneet ja tietämättömät lausunnot vahvistivat käsitystä entuudestaan.
Tuomion saamme tietää 21.10. Emme jaksa uskoa syytteiden menevän ainakaan sellaisinaan läpi, sillä minkäänlaisiin rikoksiin emme ole syyllistyneet. Mikäli niin sattuisi käymään, kyseessä olisi oikeusmurha.
Haluamme kiittää niitä noin kolmeakymmentä henkeä, jotka osoittivat mieltä puolestamme Oikeustalon edessä 22.9., ja niitä 50 henkeä, jotka valtasivat Vapaudenkadun tukena meille 24.9. Suurkiitos Tampereen väelle kaikista heidän komeista tukitoimistaan ja Helsingin opiskelijatoimijoille tukitempauksestaan. Turkuun lähetämme kiitokset ja solidaarisuusviestin neljälle tukimielenosoituksessa sakotetulle ja kiinniotetulle. Turkulaisten tukimielenosoittajien banderollin mukaan: Senaatti-kiinteistöt valtio omistaa - ja sen kyllä huomaa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti