lauantai 14. elokuuta 2010

Squat Tommila purjeet pulleina myötätuuleen

Perjantaina 13.8. arviolta sadan hengen joukko yksityishenkilöitä valtasi entisen päiväkodin pihapiireineen.

Julkinen talonvaltaus on jatkoa prosessille, joka jo viidettä vuottaan ajaa Turkuun autonomista kulttuurikeskusta. Vastaavanlaisia tiloja tunnetaan Suomessa niin Tampereella, Helsingissä kuin Joensuussakin. Tällä kertaa taustalla vaikutti myös vuosi 2011, jolloin Euroopan kulttuuripääkaupunki Turun odotetaan vaalivan kulttuurin moniäänisyyttä.

Tommilankatu 25:n talo vallattiin oletuksella, että tilan omistaa Turun kaupunki, joka päätti lakkauttaa rakennuksessa toimineen päiväkodin vuonna 2006. Lastentarhan puolustajat naapurustossa saivat päättävältä taholta lupauksen, että tilat varataan kunnallisen terveydenhuollon ja koulutuksen käyttöön. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kiinteistö myytiin Olavi Förbomille, joka on pitänyt taloa tyhjillään. Förbom vieraili valtauksella lauantaina ja ilmoitti tarkoituksenaan olevan purkaa rakennus. Sen tilalle on tarkoitus pystyttää liikekeskus. Hanke ei saa valtaajilta hyväksyntää, vaan he pyrkivät toimillaan kritisoimaan Turun kaupungin kiinteistöpolitiikkaa ja rahan valtaa. O. Förbum torjui kaikki tarjoukset vuokrasuhteen aloittamisesta.

Itse valtaus pyrittiin hoitamaan lähiympäristön rauhaa kunnioittaen. Tilan rauhanomaisen haltuunoton jälkeen lähtivät puhehenkilöt esittelemään autonomisen kulttuurikeskuksen ideaa ja luomaan suhteita uusiin naapureihin. Nämä suhtautuivat positiivisesti talon valtaamiseen. Paikalla kävi myös kiinnostuneita lähitienoon asukkaita, joille luonnehdittiin autonomisen kulttuurikeskuksen toimintaa ja käytänteitä. Perjantai-ilta vietettiin vallatulla talolla akustisen musiikin, turkulaisen underground-runouden ja lämminhenkisen tunnelmoinnin parissa. Tarjolla oli muun muassa yhteiskunnallista lukemistoa sopuhinnoin sekä ilmaista ruokaa.

Lauantai-aamuna talolla kävi virkavalta, joka vaati taloa tyhjäksi iltapäivään ja viimeistään kello 17 mennessä. Poliisi kertoi myös, että kiinteistönomistaja Förbom ei ollut suhtautunut kiihkottomasti valtaukseen, vaan oli myös kiristänyt Turun poliisin esimiehiä eron junailemisella. Päivemmällä valtauksella vieraili myös Turun Sanomien toimittaja, jonka kirjoittama artikkeli löytyy TS:n verkkolehdestä. Häätöuhasta huolimatta autonominen kulttuurikeskus keräili voimiaan ja päätti talonkokouksessa käyttäjiensä toimesta nimekseen Squat Tommila. Poliisin uhkauksia ei kuitenkaan vielä lauantai-iltana täytetty.

Valtaajat tukiryhmineen toivovat valtauksesta pitkäkestoista. Mikäli Tommilankadun tila häädetään on odotettavissa jatkoa talonvaltauksille Turussa. On noin kymmennen kuukautta siitä, kun autonomiset kulttuuritoimijat lähestyivät kaupungin edustajia kirjeellä, jossa tuotiin ilmi tarve vapaalle tilalle kaupungissa. Yksimielinen kulttuurilautakunta välitti eteenpäin aloitteen työryhmän perustamisesta aihetta puimaan. Aloitteen etenemisestä ei ole minkäänlaista tietoa.

Tällainen välinpitämättömyys ei anna luotettavaa kuvaa kulttuuripääkaupunki Turun johtoportaasta. On selvää, ettei Turkuun tulla saamaan autonomista kulttuurikeskusta ilman talojen valtaamista sekä jatkuvaa ponnistelua hankkeen kampanjoimiseksi. Valtaajien viesti kaupungin hallinnolle, liike-elämän harmaille eminensseille sekä epäilijöille kuuluu: me emme odota, me valtaamme. Toimiminen autonomisen kulttuurin, tavallisten kaupunkilaisten ja kaikkien muiden osapuolten yhteiseksi eduksi vaatii uudenlaista ajattelua, jossa yhdistyvät spontaanius, poliittisen perspektiivin taju sekä jäntevä rationaalisuus sen suhteen, saatetaanko autiot talot hyötykäyttöön. Rohkaisevia esimerkkejä löytyy ympäri maailmaa, toivon mukaan seuraavaksi myös Turusta.

Huomenna sunnuntaina Squat Tommila (Tommilankatu 25) kutsuu kaikki omalähtöisen kulttuurin ystävät talon tulevaisuutta linjaavaan talonkokoukseen kello 14:00. Jokainen on tervetullut ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti