perjantai 20. elokuuta 2010

Toimintapäivä: riemujuhlaa ja poliisiväkivaltaa


Turussa järjestettiin perjantaina 20. päivä Me Emme Odota -toimintapäivä autonomisen kulttuurikeskuksen saamiseksi kaupunkiin. Mielenilmaus oli suunnattu kaupungin kulttuuri- ja kiinteistöpolitiikkaa ja kaupunkitilan markkinavetoisuutta vastaan, vapaan kulttuurin ja häädetyn Squat Tommilan puolesta. Tilaisuudesta annettiin informaatio myös tiedotusvälineille, mutta illan aikana tapahtumia ikuisti ainoastaan dokumenttiryhmä.

Toimintapäivään otti osaa kaikkiaan noin viisikymmentä ihmistä. Omaehtoisen kulttuurin ystävät kokoontuivat kello 17 Vähätorilla ja siirtyivät kulkueena keskikaupungin halki. Kaupunkilaisille kansanliikkeen eetos välitettiin banderollein, ilakoin huudoin ja jaeltavin lentolehtisin, joissa valotettiin kulttuurikeskushankkeen päämääriä ja käytäntöjä. Toimintapäivän osallistujat päätyivät lopulta valtaamaan aution taloparin osoitteesta Ratapihankatu 12.

Illan aikana muisteltiin vuosien 2006 ja 2007 valtauksia, jotka kohdistuivat juurikin Ratapihankadun puutaloihin. Aikoinaan liikehdintä autonomisen kulttuurikeskuksen puolesta sai alkunsa Kulttuurikeskus Ratapihan perustamisesta kesällä 2006. Nyt valtaajat palasivat juurilleen protestiluontoisella valtauksella Ratapihan puitteissa. Vehmaalla sisäpihalla nautittiin elävästä ja levytetystä musiikista sekä taiteiltiin kankaanpainantatyöpajan muodossa.

Valitettavia piirteitä toimintapäivä sai vasta kello 11 maissa illalla, kun Turun poliisi suoritti intervention illanviettoon. Perusteluna toimi tuli, joka oli pantu alulle sorapohjaiselle kohdalle pihaa. Valkea oli ympäröity kivin, minkä lisäksi paloturvallisuutta valvoivat ihmiset välittömässä läheisyydessä. Viranomaiset perustelivat saapumistaan tulen aikaansaamalla vaaratilanteen riskillä. He eivät kuitenkaan koskaan ennättäneet sisäpihalle asti.

Autolla viereisen liikkeen pihaan ajanut poliisipartio kutsui luokseen kaksi ihmistä, jotka istuskelivat erillään muista ja sytytetystä tulesta. Toinen kutsutuista ihmisistä on ollut jo aikaisemmin tekemisissä Turun poliisin kanssa ja näissä yhteyksissä profiloitunut tavalla, joka ei viranomaisia miellytä. Henkilö kieltäytyi ja oli siirtymässä rauhallisena pois tilanteesta, kun poliisivirkailija tuli ja tarttui hänestä kiinni. Tässä vaiheessa henkilö pyysi apua, sillä hänen fyysistä koskemattomuuttaan oli loukattu. Kyseisessä yhteydessä hän myös yritti päästä irti virkailijan otteesta, mikä yllytti poliisin rajumpiin otteisiin. Pian tilanne jo eskaloitui tavalla, joka on traagisuuteen asti tyypillistä turkulaisen alakulttuuriväen ja Turun poliisin vuoropuhelulle.

Turun poliisi päätti taltuttaa henkilön painamalla tämän maata vasten. Avunhuudot mobilisoivat juhlaväen, joka saapui muodostamaan ihmismuurin henkilön ja tämän vapautta rajoittavien virantäyttäjien ympärille. Tilanne tarjouduttiin hoitamaan siten, että tuli sammutettaisiin ja kiinniotettu henkilö, jolla ei itse tulen kanssa mitään tekemistä, päästettäisiin vapaaksi. Turun poliisia ei kuitenkaan varsinainen väliintulon syy eli tuli tuntunut enää tässä vaiheessa kiinnostavan, vaan etusijalla vaikutti olevan virkavallan auktoriteetin iskostaminen. Paikalle hälytettiin kaksi muuta yksikköä, jotka edesauttoivat kiinniotetun henkilön sulkemista poliisiautoon. Tässä vaiheessa myös tilannetta taltioineita kuvaajia ajettiin kauemmaksi ja kiellettiin ikuistamasta virkavaltaa työssään. Kysymykset siitä, eikö poliisin soveltama voimankäyttö kestänyt päivänvaloa, jäivät vaille vastausta.

Toimintapäivän osanottajat osoittivat vastalauseensa protestilauluilla ja mitä suurimmalla paheksunnalla. Paikalle jääneet virkailijat tuntuivat menettäneen mielenkiintonsa tuleen, joka oli tässä vaiheessa vasta ylimalkaan kokoon poljettu, eivätkä he olleet halukkaita tarkistamaan tilannetta. Poliisin tarkoitushakuiselta vaikuttava provosoituminen on lähestulkoon yhtäläinen keväällä järjestetyn Maa ilma pallon puollustusjuhlan marssin jälkimaininkien kanssa. Myös tuolloin virkavalta käytti ylimitoitettuja voimakeinoja ilman varsinaista syytä, johtaen tapahtumat suurempaan konfliktiin, jonka juridisilla jälkipyykeillä oli harvinaisen vähän tekemistä tilanteen alkutekijöiden kanssa. Toimintatavan ongelmallisuutta pyrittiin selventämään virkailijoille selkokielisellä kommunikaatiolla, mutta opetussisältöjen toteutuminen jäänee tulevaisuuden näytettäväksi.

Autonomiset kulttuuritoimijat kiittävät toimintapäivän osanottajia ja toivovat, ettei Turun poliisin kostonomaiseksi tulkittava isku kaupunkilaisen oma-aloitteisuutta vastaan värjää liiaksi mielikuvia onnistuneesta illasta. Kulttuurien sota jatkuu, ja talonvaltausliike on Turussa voimiensa tunnossa. Kaikkia iltaa kuvanneita pyydetään lähettämään osuvat otoksensa osoitteeseen turkusquat@gmail.com.

Me emme odota, me toimimme.

Squat the world!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti